AZKEN 10 SARRERAK

2012/07/09

EGINO, BERTA BIDEA, 220 m. 5c (5b behartua)

Duela hamabost egun Udaberri bidea egin ondoren, Berta bidea begi artean jarri zitzaigun. Helburua? Eginon ekipatu dituzten bide berri hauek pixkanaka betetzen joatea.

Oraingorako Leku ere etorri zen gurekin eta San Fermin eguna zela aprobetsatuz, Ikerren etxean entzierroa telebistan ikusi ondoren kotxea hartu eta Eginorantz jo genuen (eskerrak entzierroa motza izan zela je, je, je).

Eginon kotxea utzi ondoren, 8:45ak aldera herritik abiatu ginen.

DATU BATZUK

Erabilitako materiala: 14 express zinta eta baga batzuk eta zinta luze batzuk bilguneetarako.
Bidearen ekipatzailea: Antxon Gorrotxategi. Eskalatzaile honek bide gehiago ekipatzen baditu Eginon bere estatua bat jarriko dute, Russelli Gavarnien bezela.
Orientazioa: Hego-mendebaldea, komeni da ura eramatea beroa eginez gero bidea luzea egiten da eta. Gainera behin Egino herritik atera ezkero ez dago inon urik.

BIDEAREN KROKISA

Inguru hauetan dauden bideetarako gomendatzen dudan bezela, Xabier Larretxearen Eskalatzen bloga erreferentzitzat hartu behar da bide hauen informazio zabala lortzeko. Berta bidearen informazio zehatza hemen topatuko duzue.

Bidearen krokisa (Eskalatzen blogetik ateratakoa).Krokis zehatzago bat. Krokis hau Xabier Larretxeak egina da eta bere "Eskalatzen" blogean ikusi daiteke.DESKRIBAPENA

Esan bezela, Egino herritik 8:45tan atera ginen.

Bidera hurbiltzeko: Paretarainoko bidea hemen daukat deskribatuta.

Egino herritik ateratzen.


Bideen aurretik dagoen errekatxoa zeharkatzen.


Errekatxoa gurutzatu ondoren pixkanaka ezkerreruntz joango gara bidearen hasierara ailegatzeko.

Bidearen sarrera non dagoen jakiteko, ezkerrean gelditzen den arkaitz berezi bat erreferentziatzat hartuko dugu.

Bidearen ezker eta atzekaldean dagoen arkaitz berezia.


Bidea, Elmer bidearen ezkerretik doa (10 metro ingurura) eta bere hasieran Berta izena duen harritxo bat topatuko dugu. Bertara ailegatu ginenean Zumarragar eskalatzaile bikote jator bat topatu genuen bide bera egiteko asmoarekin. Beraiekin solasalditxo bat (tartean Antxon Gorrotxategiren lana goraipatuz) eta biak lehen bilgunera ailegatzera itxaron ondoren, bideari ekin genion.

Bidearen hasieran zumarragarrak abiatu ondoren. Borobil gorriz bidearen izena dagoen harritxoa markatu dut.


Harritxoa gertuago.


Traste guztiak prestatu ondoren, goizeko 10:00etan bideari ekin genion. Udaberri bidea egin genuenean azken bi luzeak Berta bidearenak egin genituenez, oraingo honetan azken bi luzeak Udaberri bidearenak egitea pentsatu genuen. Honegatik, erreportaia honetan azaltzen diren azken bi luzeak Udaberri bidearenak dira.

Lehen luzea, 50 metro, 5b. Lehenengo asegurua urruti xamar dago, 15 metro ingurura, baina bertara ailegatu arteko zatia nahiko erraza da. Dena den, badaezpada lehen aseguruaren aurretik dagoen arkaitz zubi batean zintatxo bat jarri nuen.

Bidearen lehen metroetan.


Arkaitz zubian zinta jartzen.


Aseguru honen ondoren, metro erraz batzuk egin eta plaka tentexeago batera ailegatuko gara.

Plakara ailegatzen, argazkian luzea bere osotasunean ikusi daiteke.


Plaka honetan luzeari gradua ematen dion itsasgarritasunezko pausua topatuko dugu, baina helduleku onak topatu daitezke.

Plakaren hasieran, nire gainean zumarragar eskalatzaileetako bat ikusi daiteke.


Plakan gora, niri izugarri gustatu zitzaidan, bidea ondo hasteko luze gozagarri bat.


Pazientziarekin eta oinei etengabe begira, plaka hestuasun handirik pasa gabe aterako dugu.


Plaka gainditu ondoren beheruntz ateratako argazkia.


Plaka gainditu ondoren, plaka errazago bat topatuko dugu, bertan bi arkaitz zubi daudelarik, eta honen ondoren, bilgunera arteko azken 15-20  metroak harri eta lur askez jositako malda batetik gora egingo dugu (kontuz harriak erraz bota daitezke eta). Bilgunea parabolt batekin babestua dago. Dena den, paraboltaren eskuinean friend txiki bat sartzeko moduko pitzadura txiki bat dago (guk friend-ik eraman ez genuenez bilgunea paraboltean jarri genuen).

Leku luzearen hasieran...


...baita Iker ere.


Iker plakaren amaieran.


Lehen bilgunea.


Bigarren luzea, 25 metro, 4c. Lehen bilgunearen eskuinean dagoen 6 metro inguruko pitzadura batean hasten da. Pitzadura fina eta ederra, helduleko asko eta onekin.

Leku luzea hasteko prest.


Leku pitzaduran lanean, gainean zumarragarrak ikusi daitezke.


Pitzaduratik irteten.


Pitzaduratik atera ondoren.


Pitzaduraren ondoren, bigarren bilgunerarte ur tanta handiez jositako plaka etzan batetik gora igoko gara. Plaka ederra da eta oinentzat leku ugari dituena. Bigarren bilgunea bi paraboltez babestua dago.

Leku plakan gora.


Leku bilgunera ailegatu eta jarri ondoren, anaion txanda iritsi zen.

Iker pitzaduran...


...eta bertatik irtetzen.


Ni pitzaduran murgilduta...


...eta bertatik irteten.


Ur tanta handiz jositako plaka etzanean Lekuren begiradapean.


Bigarren bilgunean.


Ni plakan. Argazkian ikusten den bezela, gehiago ibili behar da oinak jartzeko lekuen bila eskuentzat heldulekuen bila baino.


Iker bigarren bilgunean. Ikusten denez bi paraboltez babestua dago.


Hirugarren luzea, 35 metro, 5c. Aurreko luzea motza zenez Lekuk jarraitu zuen lehen eskalatzaile moduan. Luzea ederra eta fin-fina da. Lehen metroak ur tantez jositako plaka etzan batetik gora doa.

Leku luzeari emateko prest.


Lehen metroak Lekuren ezkerrean doazen ur tantetatik gora doa. Kontuz Lekuk eskuin eskua jarrita duen arkaitzarekin soltea dago eta.


Ur tantetako plaka etzanaren ondoren plaka bertikal batera sartuko gara. Sarrera honetan dago luzearen pausua, dena den, pausuaren hasieran dagoen arkaitz batekin kontu handia eduki behar da kolokan dago eta. Ziurrenik arkaitz hau goiz edo beranduago eroriko da.

Leku pausuari ekiteko prest, ezker oina jarrita daukan arkaitza da kolokan dagoena.


Esan bezela, pausua fina da eta nire ustez errazena plaka bertikalean dagoen lehen asegururen eskuinetik hastea da, gero pixkanaka asegurura hurbildu eta zuzen jarraitzeko. Dena den, Antxon Gorrotxategik ekipaturiko bideetan ohikoa denez, aseguruak gertu daude eta A0-n atera daiteke.

Leku lehen asegurura txapatu ondoren, pausuan murgildua. Ikusten denez ezkerreruntz (asegururaruntz) egiten ari da mugimendua.


Behin lehen asegurua pasa ondoren, aseguruetatik gora zuzen jarraituko dugu zati errazago batetik.

Leku pausua atzean utzi ondoren.


Bilgunera ailegatu aurretik luzea berriro ere hestutu egiten da eta egia esan niri gehiago kosta zitzaidan pausu hau ateratzea plakaren sarrerakoa baino. Pausu honen ondoren bidea berriro errazten da hirugarren bilguneraino. Hirugarren bilgunea bi paraboltez babestua dago.

Leku bilgunera ailegatu arteko pausu finean...


...eta pausua gainditu ondoren. Argazki honetan luzea bere osotasunean ikusi daiteke.


Hirugarren luzearen lehen metroetan.


Bigarren bilgunetik gauzak honela ikusten dira.


Leku eta Iker hirugarren bilgunean.


Ni bilgunera ailegatu aurreko pausu finean.


Laugarren luzea, 40 metro, 5c. Hemen txandapasa egin eta luzeari Ikerrek eman zion. Lehen asegurua urruti xamar dago, baina bertara ailegatu arteko zatia oso erraza da (bilgunetik ezkerrera doan igoera/trepadatxo bat).

Iker lehen asegurura ailegatu arteko zatian.


Behin lehen asegurua pasa ondoren, ezkerrera pasa eta ur tantez osaturiko plaka etzan batetik gora joko dugu.

Iker plakaren hasieran.


Plaka hau erraza eta gozatu daiteken horietakoa da.


Plakaren amaieran, hemen hasten da pausuari gradua ematen dion pausua.


Plakaren amaieran horma bertikal bihurtzen da eta pitzadura-diedrotxo batetik gora doa. Zati hau da luzeari zailtasuna ematen diona. Hemen ere aseguruak gertu daude A0-n egin ahal izateko.

Iker diedrotxoan sartzen, hemen hasten dira zailtasunak.


Diedrotxoan sartuta...


Leku bere txandaren zai Iker lanean ari den bitartean.


Pausua gainditu ondoren, dagoeneko zailtasun guztiak amaituta, plaka batera irtengo gara. Plaka honetan eskuineruntz hartu beharra dugu metro gutxi batzuren ondoren arista antzeko batera irtengo garelarik. Arista antzeko honetan (erraza) azken hamar metro inguruak aseguru gabe egin ondoren laugarren bilgunera ailegatuko gara. Bilgunea bi paraboltez babestua dago.

Iker pausua gainditu ondoren.


Ikerren ondoren gure txanda ailegatu zen.

Leku ur tantetako plakaren amaieran...


...pausu finaren hasieran...


...diedrotxoan...


...eta lehen zailtasuna gainditu ondoren.


Diedrotxotik irten ondoren.


Ni diedrotxoan murgilduta. Esan beharra daukat nire ustez bide osoko pausurik zailena hemen dagoela. Luzea uste baino gehiago kosta zitzaidan hasiera batetik postura txarrean sartu nintzen eta.


Ederki hestutzeko prest...


...eta azken hestuasunean.


Hestuasun guztiak pasa ondoren.


Bilgunera ailegatu aurreko aristatxo zatian.


Iker laugarren bilgunean.


Azken bi luzeak Udaberri bidearenak egin genituen. Luze hauetara joateko. lehenik laugarren bilgunea bere ezkerretik jaitsiko dugu.

Iker laugarren bilgunean.


Bilgunea atzean uzten.


Bosgarren luzearen sarrerara joateko nondik joan behar den Udaberri bidearen erreportaian azaldu nuenez, ez dut hemen berriro ere azalduko. Erreportai honetan azken bi luze hauek non dauden ere azaltzen da.

Bosgarren luzea, 35 metro, 4b. Lehen asegurua urruti xamar dago (dena den arkaitz zubi bat dago bere aurretik), baina plaka etzan erraz batetik gora doa.

Iker lehen aseguruan.


Plaka etzanaren ondoren horma bertikal bihurtzen da, baina helduleku paregabeak dituenez erraz egiten da.

Iker horma bertikal bihurtzen den zatiaren hasieran.


Zatirik zailenean...


Nahiz eta horma bertikala izan erraz egiten da.


Pausu bertikala gainditu ondoren.


Pausu honen ondoren bilgunera ailegatzeko eskuineruntz hartuko dugu trabesia bertikal bat eginez. Bilgunea zuhaitz baten ondoan dago eta bi paraboltez dago babestua.

Ni luzearen hasieran...


Zati bertikalean...


Leku zati berean.


Nik zati bertikala amaitu ondoren eta eskuinerako trabesia hasteko prest. Bilgunean non dagoen ikusi daiteke.


Leku zati bertikalaren azken pausuan.


Seigarren luzea, 40 metro, 4b. Bideari amaiera hasi bezela eman genion, hau da, nik bidea irekiz. Luzea bilgunetik gora zuzen doa. Lehen asegurua oso urruti dago, 15 metro ingurura, baina bertara ailegatzeko zatia erraza da. Dena den, zati honetan arkaitz solte asko dago eta kontu handiz igo behar da. Iker eta Leku igo zirenean nahigabe arkaitz handi bat bota zuten, eskerrak inor atzetik ez zetorren.

Lehen asegurutik gora horma tentetu egiten da, baina helduleku onak daude.  Argazkian ikusten den tontortxoa atzean uzten denean luzeari gradua ematen dion itsasgarritasunezko pausua dator, erraza, baina kontuz ibili beharrekoa.


Iker luzearen lehen metroetan.


Lehen asegurua atzean utzi ondoren.


Itsasgarritasunezko pausuaren ondoren bilgunera ailegatuko gara. Bilgunea bi paraboltez babestua dago.

Seigarren bilgunean zailtasun guztiak amaitu ondoren.


Seigarren bilgunea jaso ondoren oraindik trepadatxo batzuk egin beharko ditugu mendiaren gainera iritsi arte. Udaberri bidean pasatzen den bezela, hemen ere hito batzuk daude mendi gainera ateratzeko. 13:30ak aldera bidearen amaierara ailegatu ginen, oso zoriontsu baina beroaren eraginez oso nekatuak ere.

Azken trepadatxo errazetan.


Bidea amaitzen den lekuan, jaitsierarako prest.


Jaisteko, bide hauetan gertatzen den moduan, Aztorea eta Usotik jaisten den bidea aukeratu genuen.

Jaitsieran.


Talde argazkia.